KATEGÓRIE

DETEKTOR CHRBTICE

Kód produktu: 902415

Až donedávna chýbala lekárovi aktuálna a rýchla neinvazívna objektivizácia klinického vyšetrenia držania tela a chrbtice. V súvislosti s prípustnými dávkami ožiarenia sa totiž RTG vyšetrenie nemôže paušálne použiť vo všetkých prípadoch.

V tomto kontexte je absolútnou novinkou detektor chrbtice. Týmto prenosným zariadením lekár dokáže behom krátkej doby zosnímať reliéf detskej i dospelej chrbtice a získať dôležité údaje pre diagnostiku a liečbu.

Samotné vyšetrenie je bezbolestné  a možno ho opakovať v ľubovoľných intervaloch. Prístroj pracuje na princípe bezdrôtového prenosu dát, získaného zosnímaním antropometrických bodov tela polohovými senzormi. Údaje sú následne spracované pomocou špeciálneho softwéru na bežnom počítači.

Chrbtica sa najprv vyšetrí v základnom stoji, predklone a záklone a získa sa jej presný profil v sagitálnej rovine. V druhom meraní sa postup opakuje a chrbtica sa vyšetruje vo frontálnej rovine v základnom postavení a úklonoch.

Lekár tak získa kompletný vizuálny obraz a grafický záznam chrbtice v zmysle statiky a dynamiky osového orgánu. Numerické analýzy nameraných výsledkov informujú o odchýlkach od referenčných hodnôt a vypočítajú jednotlivé parametre segmentov celej hrudnej a driekovej chrbtice. K dispozícii sú aj ďalšie potrebné informácie. Jednoduchá archivácia, možnosť porovnania záznamov a tlačové výstupy sú veľkou výhodou práve v kontexte modernej zdravotnej dokumentácie.

Detektor chrbtice disponuje aj možnosťou znázorniť ýsledky vyšetrenia v trojrozmernej grafike a pacient veľmi rýchlo pochopí všetky súvislosti týkajúcie sa zdravotného stavu a terapeutického plánu.

Detektor chrbtice znamená rýchlu a aktuálnu objektivizáciu klinického vyšetrenia, názornú vizualizáciu a konkrétnu možnosť vyhodnotenia efektu rehabilitačných programov.

Napíšte nám