KATEGÓRIE

BTS FREEEMG 300

Kód produktu: 200-005

BTS FREEEMG 300 predstavuje generačný skok v technológii povrchovej elektromyografie. Založený výhradne na bezdrôtových technológiách využíva na získanie a prenos signálu maximálne až 16 miniatúrnych sond s aktívnymi elektródami vážiacimi menej ako 9 gramov. Úplná absencia káblov nielen výrazne zjednodušuje a urýchľuje prípravu pacienta, ale mu aj umožňuje počas merania plný rozsah pohybu bez obmedzení.

Niektoré vlastnosti ako miniatúrna veľkosť, integrovaná pamäť a dlhá životnosť batérie robia z BTS FREEEMG 300 jedno z najmodernejších zariadení na trhu.

BTS EMG-Analyzer je software, ktorý sa používa spolu s BTS FREEEMG 300 na získavanie, spracovanie a vizualizáciu EMG signálu. Je to kompletné softverové riešenie na pokročilú analýzu EMG signálu. Obsahuje preddefinované šablóny na vyhodnocovanie v klinických, športových a výskumných oblastiach.

Napíšte nám