KATEGÓRIE

TERGUMED SOFTWARE

Kód produktu: 10193000

Systém TERGUMED 700 je vybavený najmodernejším softwarom, ktorý umožňuje ovládanie cez dotykový displej umiestnený na každom module. Všetky moduly sú prepojené do siete a navigované cez centrálny notebook operačným systémom ProxOS.

Údaje pacienta / klienta

Údaje z testovania a cvičenia sú uchovávané na čip karte pacienta / klienta.

Testovanie

Rehabilitačný program začína testovaním rozsahu pohybov a meraním svalovej sily. 

Analýza výsledkov testov

Všetky údaje z testovanie sú porovnané s normatívami a predstavujú základnú objektívnu situáciu, z ktorej začína rehabilitačný program.

Rehabilitačný program

Na základe testovania prístroje automaticky vygenerujú pre pacienta / klienta individuálny rehabilitačný plán. Cvičenie je buď izometrické, alebo dynamické - izotonické. Tento plán sa dá podľa potreby modifikovať terapeutom.

Biofeedback

Táto funkcia je unikátnou súčasťou systému TERGUMED 700 a zabezpečuje cvičenie pod kontrolou a jeho bezpečnosť.

Po zasunutí čip karty do modulu sa objavia tréningové údaje a na displeji prebieha neustála vizuálna kontrola cvičenia.

Presnosť cvičenia je zabezpečená pomocou vizuálnej krivky, ktorá reprezentuje rozsah pohybu, intenzitu a rýchlosť cvičenia. 

Pacient / klient tak v každom okamihu cvičenia vidí na displeji metodickú správnosť cvikov.

Funkcia tejto spätnej väzby priamo ovplyvňuje neuromuskulárnu kontrolu a ovplyvňuje kvalitu povrchového i hlbokého svalového systému chrbtice.

 

 

 

 

Napíšte nám